fbpx

Jaana Utti

Jaana on johtamisen ja asiakkuuksien asiantuntija, Tamora Oy toimitusjohtaja ja perustaja. Hän on ollut hyvinvointiyhteiskunnan pelastustehtävissä työmatkalla Suomessa kymmenen vuotta. Jaanan tavoitteena on uutta työtä tukevan, ajasta ja paikasta riippumattoman johtamiskulttuurin ja yhteisöllisen työkulttuurin kehittäminen sekä hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteiden ja hyvän elämän ideologian edistäminen kaikkialla. Alueiden, yksilöiden ja ympäristön hyvinvointi ja menestyksen mahdollistaminen. Innovaatioparadigma erityisesti julkisessa johtamisessa.

 

Harri Jokiranta

Harri suoritti Yhteiskuntatieteiden tohtorin tutkinnon v. 2003. Opintojen ytimessä oli sosiaalihuolto ja sosiaalityö. Väitöskirjatutkimuksessaan (Se on miehen elämää) Harri perehtyi keski-ikäisten miesten elämänkulkuun ja arkielämään. Väitöskirjatyössään hän tarkasteli sukupuolen yhteiskunnallista taustaa ja merkitystä erityisesti miehen ja miehisyyden lähtökohdista sekä sen suhdetta perheen toiminta- ja vastuurakenteisiin. Väitöskirjatyö taustoitti myös ajatuksia kunnallisesta sosiaalipolitiikasta, jonka tematisoinnista Harri oli kirjoittamassa yhteisjulkaisua 2008.

Harrin työkokemus muodostuu hallinto-, koulutus-, kehittämis- ja tutkimustyön tehtävistä eri kehittämis- ja asiantuntijaorganisaatioissa sekä maakuntahallinnon ja kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon hallinto- ja asiakastyön tehtävistä. Sosiaalihuollon ajattelussaan  elämäntilannelähtöinen palvelurakenne sekä siihen perustuvat ammatilliset työkäytännöt ja menetelmät ovat muodostuneet Harrille yhä tärkeämmiksi toiminnan ja kehittämistyön näkymäksi. Tähän liittyen sosiaalihuollon palvelu- ja työkäytäntöjen sekä menetelmien vaikuttavuus (ml. kustannusvaikuttavuus), tietoperustaisuus (tutkimus ja tietotuotanto) ja johtaminen ovat tulevaisuuden sosiaalihuollon olennaisia ja välttämättömiä kulmakiviä. Sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut ja sosiaalityö ovat keskeisiä Sote-Pela -uudistuksen ja tulevien hyvinvointialueiden tavoitteiden saavuttamisessa ja toiminnassa, mutta niillä on myös merkittävä rooli suhteessa kuntien toimintaedellytyksiin, tehtäviin ja vastuisiin.

 

Saana Pukkio
VTM, sosiaalityöntekijä Saana Pukkio työskentelee päällikkötason tehtävissä lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityössä kuntasektorilla. Hänellä on 12 vuoden kokemus sosiaalityön johtamisesta ja lähes 20 vuoden kokemus lastensuojelun työtehtävistä. Saana on työskennellyt myös erityisasiantuntijana Lastensuojelun Keskusliitossa. Hän suorittaa parhaillaan Jyväskylän yliopistossa Executive MBA -johtamisopintoja.

Sosiaalityön johtamisessa korostuu ihmisten johtaminen. Sosiaalityö ja toimintaympäristö ovat jatkuvassa muutoksessa, joka vaatii niin johtajalta kuin työntekijöiltä vahvaa resilienssiä ja luottamusta. Saanan johtamisfilosofian ytimessä ovat arvostava ja palveleva johtaminen.

 

Päivi Rauramo

Päivi Rauramo, työhyvinvoinnin lähettiläs, työterveyden, -turvallisuuden ja -hyvinvoinnin asiantuntijana Työturvallisuuskeskuksessa. Hän toimii yksityisten palvelualojen vastuuasiantuntijana ja koordinoi työmarkkinajärjestöjen edustajista koostuvan palveluryhmän toimintaa. Hän on tietokirjailija, kokenut kouluttaja ja luennoitsija, joka kouluttaa myös englanniksi. Koulutukseltaan hän on työfysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri (opintokokonaisuus: työpsykologia ja johtaminen, ergonomia, aikuiskasvatus). Mietelause: Gör som havet - våga!

 

Elina Kinnunen

Elina Kinnunen on toiminut pitkään sosiaali- ja terveydenhuollon viestinnän asiantuntija- ja johtamistehtävissä järjestöjen, kuntien, sairaanhoitopiirin ja hyvinvointialueen palveluksessa. Pirkanmaan hyvinvointialueen viestintäjohtajana hän on toiminut valmisteluvaiheesta eli kesästä 2021 lähtien. Kinnunen on väitellyt sosiaali- ja terveysjohtajien viestinnällisestä johtajuudesta vuonna 2019.

 

Susanna Paloheimo

Susanna Paloheimo työskentelee Attendon asiakaskokemus-, vastuullisuus- ja viestintäjohtajana. Hän on kokenut muutosjohtaja, joka hyödyntää pitkää yrittäjä- ja viestintätaustaansa Attendon kulttuurinmuutoksen johtamisessa. Sosiaalialalle Susannan veti mukaan mahdollisuus muuttaa miljoonia vuosittaisia kohtaamisia paremmaksi.

Jaana Laaksonen

Jaana Laaksonen työskentelee asiakkuus- ja myyntijohtajana Suomen suurimmassa yhteiskunnallisessa sote-alan yrityksessä. Hän on työskennellyt sosiaalipalvelujen näköalapaikalla ja muutoksissa 20 vuotta. Nyt hän johtaa valtakunnallista myyntitiimiä, joka eturintamassa tekee tiivistä yhteistyötä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa luoden eri asiakasryhmille oikea-aikaisia ja asiakaslähtöisesti kohdennettuja palveluratkaisuja. Asiakasymmärrys, monipuoliset kohtaamiset ja johtaminen innostavat jokaisena päivänä.

 

Jyri Paasonen

Jyri toimii tutkijana Vaasan yliopistossa ja dosenttina Itä-Suomen yliopiston oikeustieteen laitoksella. Hän on myös osakkaana useammassa yrityksessä. Jyri on toiminut turvallisuusalan yliopettajana Laurea-ammattikorkeakoulussa. Hän on työskennellyt myös valtionhallinnossa vastatessaan Suomenlinnan riskienhallinnasta ja turvallisuudesta. Eri työtehtävien ohella Jyri on aina ollut myös yrittäjä.

Jyri on käynyt kouluttamassa ja luennoimassa useissa organisaatioissa, oppilaitoksissa ja seminaareissa. Hän on tehnyt monille organisaatioille erilaisia riskienhallinnan ja turvallisuuden kehittämisprojekteja, joissa on esimerkiksi implementoitu eri standardeja ja sääntelyn vaatimuksia sekä kehitetty teknologisia ratkaisuja.

 

Katja Ekman

Katja Ekman on johtamisen sekä työkykyjohtamisen asiantuntija. Päätyönään Katja auttaa Elon asiakkaita kehittämään strategista henkilöstö -ja työkykyjohtamista. Sen lisäksi hän toimii Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä henkilöstöjohtamisen maisteriohjelmassa yliopisto-opetajana sekä väitöskirja ja -projektitukijana, keskittyen organisaatioiden muutosprosessien johtamisen kokonaisuuteen. Katjalla on vankkaa kokemusta lähijohtamisesta kuntaorganisaatioiden ja liikkeenjohdon kehittämisestä sekä konsultoinnista.

Katja uskoo, että motivoitunut ja osaava sekä työkyvyltään vankka henkilöstö on organisaation kestävän kasvun ja menestyksen ehto.

 

Jouni Veijalainen

Kasvatustieteen tohtori Jouni Veijalainen luennoi ja kouluttaa mm. työyhteisön kuormittuneisuuteen, itsesäätelyyn, vuorovaikutustaitoihin sekä motivaatioon liittyvillä teemoilla. Hän ammentaa tietorakenteita ihmisyydestä, yhteisöllisyydestä sekä yksilön kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista eri tieteen aloilta käsin.

Kouluttajana Jouni on inspiroiva ja rento. Hän tykkää pureksia teoreettisia malleja ja luoda niistä jotain selkeää ja käytännönläheistä kuulijoilleen.

 

Juha T Hakala

Sosiaalityön ammattilaiset elävät arkeaan kasvavien haasteiden keskellä. Kiire lisääntyy ja vaatimukset näyttävät kasvavan. Jatkuvat muutokset, pandemia ja jopa suoranaiset kriisit verottavat voimavarojamme.

Professori ja filosofi Juha T. Hakala on käsitellyt kirjoissaan ja kannanotoissaan työelämän ja elämäntavan muutoksia, mutta myös hyvinvointia. Hän peräänkuuluttaa kohtuullisuutta, ja jopa armollisuutta kysyen: voisiko hiukan rennommalla otteella saada aikaan riittävän hyvän lopputuloksen. Entä, miten johtaja tai esihenkilö voisi omaksua moisen ajatuksen – vieläpä hyvillä mielin?

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram