fbpx
Lajittelu: [ AIKA | SALI ]TAULUKKO ]
Ohjelma salijärjestyksessä

Pieni Sali (500) (striimataan)


Tiistai 5.3.2024
09:00-09:10
Avaus
Taru Kuosmanen, Sosiaali- ja terveysjohtaja, Pirkanmaan hyvinvointialue

Taru Kuosmanen työskentelee Pirkanmaan hyvinvointialueella sosiaali- ja terveysjohtajana ja toimiihyvinvointialueen johtoryhmän jäsenenä. Hän vastaa Pirhan palvelutuotannon johtamisesta noin 17 000 työntekijän sote-tehtäväalueella, jonka budjetti osana Suomen suurinta hyvinvointialuetta on yli 2 miljardia euroa. Aiemmin hän työskenteli sosiaali- ja terveysjohtajana Tampereen kaupungilla ja osallistui yli kymmenen vuoden ajan eri rooleissa sote-uudistuksen valmisteluun niin paikallisesti, alueellisesti kuin kansallisestikin. Koulutukseltaan hän on YTM, HTM sekä sosiaali- ja terveysjohtamisen eMBA.

09:10-09:30
Tervehdys
Jenni Karsio, Puheenjohtaja, Talentia ry

Jenni Karsio on toiminut Talentian puheenjohtajana noin kolme vuotta. Ennen puheenjohtajakauttaan Karsio työskenteli ensi- ja turvakotipalveluiden johtajana Tampereella sekä toimi erilaisissa luottamustehtävissä Talentiassa. Koulutukseltaan Karsio on laillistettu sosiaalityöntekijä ja yhteiskuntatieteiden maisteri.

09:30-10:30
Onko sote nyt valmis, onko tuunaukselle tarvetta?
Lauri Kokkinen, Tutkimusjohtaja, Tampereen yliopisto

Lauri Kokkinen tutkii suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa etenkin historiallisesta ja kansainvälisesti vertailevasta näkökulmasta. Häntä kiinnostavat palvelu- ja tulonsiirtojärjestelmien muutokset, muuttumattomuus ja vaikutukset ihmisten hyvinvointiin.

Raija Kojo, Sosiaalihuollon johtaja, Keski-Suomen hyvinvointialue

Raija Kojo sosiaalihuollon johtaja, professiojohtaja Keski-Suomen hyvinvointialueella. Ennen nykyistä virkatehtävää hän oli elokuusta 2020 Äänekosken kaupungilla sosiaalityön johtajana sekä sosiaali- ja terveysjohtajan sijaisena. Raijalla on pitkä työkokemus erilaisista sosiaalihuollon tehtävistä sekä kehittämistyöstä sekä alueellisella että kansallisella tasolla.

10:45-11:30
Vaikuttavat sosiaalipalvelut – vaikuttavuuden arviointi
Minna Kivipelto, Johtava tutkija, THL

Minna Kivipelto tutkii THL:ssa sosiaalityön, sosiaalipalvelujen ja etuuksien vaikuttavuutta heikoimmassa asemassa olevien ihmisten kannalta. Hän on väitellyt sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnista ja on sosiaalityön vaikuttavuustutkimuksen dosentti Turun ja Itä-Suomen yliopistoissa.

11:30-12:30
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Monialainen johtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Tiina Kirmanen, Aikuisten monialaisten palvelujen johtaja, Etelä-Karjalan hyvinvointialue
Tiina Kirmanen on sosiaalityöntekijätaustainen sote-alan moniottelija, jolla on parin vuosikymmenen kokemus integroitujen palvelujen johtamisesta. Hän uskoo soten haasteiden ratkeavan yhteisellä työllä, ei poteroihin kaivautumisella.
13:30-14:15
Sosiaalihuollon porrasteisuus? Selvitystyöllä ymmärrystä sosiaalihuollon kehittämiseen
Marja Heikkilä, selvityshenkilö, YTM
Marja Heikkilä on toiminut koko lähes koko työuransa sosiaalihuollon kentällä: aluksi sosiaalityöntekijänä ja sosiaalijohtajana sekä pitkään erilaisissa kehittämistehtävissä -viimeksi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen johtajana. Marja on ollut mukana myös paljon järjestötyössä. Tällä hetkellä hän toimii Huoltaja-säätiön ja Jyväskylän seudun mielenterveysseuran puheenjohtajana. Nyt eläkkeellä ollessaan hän on jatkanut työuraansamm. Sosiaalihuollon porrasteisuus -selvityksen tekijänä yhdessä Pirjo Marjamäen kanssa.
Pirjo Marjamäki, selvityshenkilö, YTM
YTM Pirjo Marjamäki on työskennellyt sosiaalihuollon kehittämis- ja hallintotehtävissä sosiaali- ja terveysministeriössä  vuosina 1991-2008 ja sen jälkeen Pääkaupunkiseudun  sosiaalialan osaamiskeskus Soccan johtajana vuoteen 2022. Ajankohtaisin   tehtävä on koskenut sosiaalipalvelujen porrastusta, jota hän on tehnyt sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilönä yhdessä YTM Marja Heikkilän kanssa.
14:15-15:00
Kahvitus
15:00-15:15
Hyvät käytännöt palkitseminen
15:15-16:00
Muurinmurtaja – muotokuva radikaalista sote-johtajasta
Jari Stenvall, Professori, Tampereen yliopisto
Jari Stenvall on hallintotieteen professori. Hänet on valittu vuoden professoriksi Suomessa 2022. Jari Stenvall on tutkinut urallaan muun muassa palveluiden johtamista, merkityksellisyyttä, reformeja ja tekoälyä organisaatioissa ja johtamisessa. Tällä hetkellä hän tutkii ongelmien ratkaisemista ja hyvää johtamista julkisessa hallinnossa.

Keskiviikko 6.3.2024
09:00-09:20
Avaus: Sosiaalialan ammattilaisten työolot - Talentian työolobarometrin tulokset
Jenny Suominen, Yhteiskuntavaikuttamisen johtaja, Talentia ry
09:20-10:20
Super-ikääntynyt Suomi - miten tästä selvitään?
Teppo Kröger, Yhteiskuntapolitiikan professori, Jyväskylän yliopisto

Teppo Kröger on Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan professori ja Suomen Akatemian rahoittaman Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön johtaja. Hän on tutkinut sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää kolmen vuosikymmenen ajan ja osallistunut useisiin kansainvälisiin tutkimushankkeisiin ja -verkostoihin. Hän on myös median ja päätöksentekijöiden usein käyttämä palvelujärjestelmän asiantuntija.

10:45-11:30
Sosiaalityöntekijän ja asiakkaan vuorovaikutus – miten saadaan myönteisiä muutoksia aikaan?
Tuula Tuominen, Toimitusjohtaja, Pikassos

Tuula Tuominen on pitkänlinjan sosiaalialan toimija, hän on tehnyt vuosia sosiaalityöntekijän töitä monenlaisissa palvelutehtävissä. Tämän lisäksi hän on ollut lukuisissa kehittämishankkeissa ja on toiminut nyt liki seitsemän vuotta sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen (www.pikassos.fi ) toimitusjohtajana. Tuominen on tehnyt ammatillisen lisensiaattityön pitkäaikaisten sosiaalityön miesasiakkaiden toimijuudesta ja vuorovaikutuksesta sosiaalityöntekijän kanssa. Hän jatkaa väitöskirjan tekoa samasta teemasta.

11:30-12:30
Tauko, näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Lakisääteistynyt yhteisösosiaalityö: näkökulma yhteisösosiaalityön rakenteisiin
Anna Pekkarinen, Kehittämispäällikkö, Pikassos
Anna Pekkarinen työskentelee sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksessa kehittämispäällikkönä. Hän on  koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Työn alla on väitöstutkimus tiedonmuodostuksen etiikasta sosiaalityössä. Annan työtehtävät painottuvat tutkimusperustaiseen kehittämiseen, käytäntötutkimukseen, kehittämisen, käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelun edistämiseen ja rakenteelliseen sosiaalityöhön.
13:30-14:15
Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja
Jarno Karjalainen, Kehittämispäällikkö, THL, Sosku, valtakunnallinen kehittämishanke
Jarno Karjalainen työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella työkyvyn ja työllisyyden edistämiseen liittyvissä projekteissa, viime vuosina Työkykyohjelmassa ja tällä hetkellä toisena projektipäällikkönä Suomen kestävän kasvun ohjelman Työkykyohjelman laajentaminen -projektissa. Hän toimii projektipäällikkönä sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa, joka toteutettiin vuosina 2015-2018.
14:15-15:00
Kahvitus ja näyttelyyn tutustuminen
15:00-15:15
Talentian Hyvinvoiva työpaikkakilpailun 2023 voittajan puheenvuoro
Profiamin Tampereen-toimipiste
15:15-16:00
Voimana toivo
Maaret Kallio, kouluttajapsykoterapeutti, tietokirjailija

Maaret Kallio on kouluttajapsykoterapeutti ja tietokirjailija. Hänen viimeisin tietokirjansa käsittelee toivoa elämän keskeisenä voimavarana ja toipumisen edellytyksenä. Kallio on kirjoittanut erittäin luettuja kolumneja Helsingin Sanomiin jo vuosien ajan.

Duetto 1 (200) (striimataan)


Tiistai 5.3.2024
10:45-11:30
Oikeuksien yhdenvertainen toteutuminen sote-palvelujen perustana
Sanna Ahola, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus
11:30-12:30
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Kotoutumisen edistäminen hyvinvointialue & kunta yhdyspinnalla
Mari Taverne, Kansainvälisen osaamisen palvelujen johtaja, Tampereen kaupunki
13:30-14:15
Tekoäly ja digitaaliset apuvälineet sote-työssä
Jaana Hallamaa, Professori, Helsingin yliopisto

Jaana Hallamaa on Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori ja eettistä tekoälyä julkishallinnon hankkeissa tutkivan ETAIROS-hankkeen varajohtaja.

Jyrki Nummenmaa, Professori, Tampereen yliopisto
Jyrki Nummenmaa on Tampereen yliopiston tietojenkäsittelyn professori ja eettistä tekoälyä julkishallinnon hankkeissa tutkivan ETAIROS-hankkeen johtaja. Hänen päätutkimusalueensa on tekoäly ja erityisesti luonnollisen kielen käsittely. Hän vetää Tampereen yliopiston luonnollisen kielen käsittelyn tutkimusryhmää.

Keskiviikko 6.3.2024
10:45-11:30
Erityisen tuen tarpeen taustatekijöistä ja määrittelemisestä, taustalla case Satakunta
Minka Leino-Holm, Kehityspäällikkö, Pikassos
Minka Leino-Holm on sosiaalityöntekijä ja sosiaalialan kehittäjä. Tällä hetkellä hän toimii sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksessa kehityspäällikkönä Satakunnan alueella. Työalueenaan on laajasti koko sosiaaliala, kiinnostuksen kohteina erityisen vaikeassa asemassa olevien oikeudet ja palvelut sekä rakenteellinen sosiaalityö.
11:30-12:30
Tauko, näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Kiireelliset sijoitukset lisääntyvät. Miksi? Mitä tehdä?
Marianne Aalto-Siiro, Pirha
Marja Olli, Pirha/Tamk
13:30-14:15
Huoltoriidat ja vieraannuttaminen
Taina Laajasalo, Johtava tutkija, oikeuspsykologian dosentti, THL
Duetto 2 (200) (striimataan)


Tiistai 5.3.2024
10:45-11:30
Vammaispalvelulaki voimaan 1.1.2025. Mikä muuttuu?
Henrik Gustafsson, Juristi, Invalidiliitto
Henrik Gustafsson työskentelee Invalidiliiton yhteiskuntasuhdeyksikössä juristina. Hän on vaikuttanut vuodesta 2009 alkaen Invalidiliitossa vammaisten henkilöiden ihmis- ja perusoikeuksiin osallistumalla vammaisia ihmisiä koskevien lakien valmistelutyöhön. Hän neuvoo ja kouluttaa ihmisiä vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksista. Erityisosaamisalueensa on YK:n vammaisoikeussopimus, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus ja sosiaalivakuutuksiin liittyvät oikeudelliset kysymykset. Hän on osallistunut sosiaali- ja terveysministeriön osallisuustyöryhmään, jonka tehtävänä oli muuttaa uudistetun vammaispalvelulain asiakasprosessipykäliä.

Henrik Gustafsson on Vammaisfoorumin varapuheenjohtaja hallituksessa. Sivutoimisesti hän toimii sekä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan varsinaisena jäsenenä että yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan varapuheenjohtajana ja varsinaisena jäsenenä. Hän on myös Abilis -säätiön hallituksessa, joka rahoittaa vammaisten ihmisten ruohonjuurihankkeita Afrikassa ja Aasiassa sekä Ukrainassa.

11:30-12:30
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Traumatietoinen työskentely sosiaalialalla
Johanna Vilppola, Mielenterveys- ja päihde-hoitotyön lehtori, TAMK

Johanna Vilppola on KT, kriisi- ja traumatyön asiantuntija, psykiatrinen sairaanhoitaja ja työnohjaaja. Ihmisten ja yhteisöjen elämäntarinat niin lyhyiden ja pitkäkestoisten kriisien/traumojen kuin erilaiset mielen ja päihteiden tuomat haasteet yksilöillä, perheiden jäsenillä tai työyhteisöissä, ovat olleet useamman vuosikymmenen Johannan työn keskiössä. Yhdessä tekeminen, dialogisuus ja elämässä tapahtuneiden tapahtumien asemoiminen kunkin omaan elämäntarinaan ovat keskeisiä tapoja tehdä työtä. Tällä hetkellä Johanna toimii mm. Traumainformoitu-työote-hankkeen (ESR+) yhtenä asiantuntijana.

Eeva-Mari Miettinen, Sosiaalialan lehtori, TAMK

Eeva-Mari Miettinen on sosiaalipedagogi ja sosiaalityöntekijä. Eeva-Mari toimii lehtorina TAMKin sosionomin tutkinto-ohjelmassa ja laaja-alaisesti sosiaalialan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, erityisosaamisalueenaan osallisuus, yhteisöllisyys ja moninaisuus. Tällä hetkellä hän toimii Traumainformoitu työote- hankkeen (ESR+) projektipäällikkönä.

13:30-14:15
Miksi nepsy-piirteiset tarvitsevat tukea arjessa? Minkälaista tukea?
Marko Lahti, Koulutustoiminnan suunnittelija, Autismiliitto

Marko Lahti on työskennellyt 20 vuotta autismikirjon ja myös muun neurokirjon henkilöiden kanssa erilaisissa ohjaus-, valmennus-, asiantuntija- ja johtotehtävissä. Nyt hän on työskennellyt 1,5 vuotta kouluttajana ja koulutustoiminnan suunnittelijana. Työuransa aikana hän on pitänyt yli 100 autismiin liittyvää koulutusta.


Keskiviikko 6.3.2024
10:45-11:30
Miten turvataan ikääntyneiden palveluihin pääsy?
Anna Haverinen, Erityisasiantuntija, Hyvil
Anna Haverinen on toiminut pitkään Pohjois-Pohjanmaalla ikääntyneiden palvelujen kehittämis- ja johtotehtävissä. Nykyisessä erityisasiantuntijatehtävässään hänelle kuuluvat mm. ikääntyneiden palveluihin liittyvä kansallinen kehittämis- ja verkostoyhteistyöyhteistyö, lainsäädännön valmisteluun vaikuttaminen sekä hyvinvointialueiden tuki mm. neuvontapalvelujen ja verkostoitumisen kautta.
11:30-12:30
Tauko, näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Kuka ikääntyneen edusta päättää?
Henna Nikumaa, Vanhuusoikeuden tutkija, Itä-Suomen yliopisto

Henna Nikumaa (YAMK) on perehtynyt erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn ja ennakointiin sekä edunvalvontaan. Nikumaa on työskennellyt yli 20 vuoden aikana mm. hoiva- ja hoitotyössä vanhustenhuollossa, kehittämistyössä järjestöissä, Kelassa ja vanhuusoikeuden tutkijana Ihmisoikeuskeskuksessa. 2018 hän siirtyi tutkijaksi ja opettajaksi Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselle, jossa hän viimeistelee väitöskirjaansa muistisairaan autonomiasta.

13:30-14:15
Haastava asiakas, ikääntyneiden mielenterveyden ongelmien kohtaaminen arjessa
Maarit Kurunmäki, senioripysäkkityöntekijä, TampereMissio

Koulutukseltaan Maarit Kurunmäki on yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja hän opiskelee parhaillaan ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi. Erityiseksi ammatilliseksi vahvuudekseen Maarit nimeää sosiokulttuurisen innostamisen.

Hän työskentelee TampereMissiossa Ikätuki- ja senioripysäkkityöntekijänä. TampereMissio on Tampereen vanhin sosiaalialan järjestö, jossa tehdään työtä apua ja tukea tarvitsevien hyväksi. Senioripysäkillä tarjotaan luottamuksellista ja maksutonta keskusteluapua yli 60-vuotiaille elämänmuutos- ja kriisivaiheissa. Ihmisten kohtaaminen on toiminnan keskiössä.  Ammattilaisen tukemana pitkän haasteellisen elämänvaiheen jälkeen ikääntyneen on mahdollista löytää yhteys itseen ja toisiin ihmisiin uudelleen.
Sopraano (120)


Tiistai 5.3.2024
10:00-10:30
Hyvä Käytäntö: Kaikki Messis Rap
Niko Torvinen
Työpaja yläkoululaisille/etsivä työ perusopetuksessa. Tampereen kaupungin yläkoulu, Ahvenisjärven koulu
10:30-11:00
Hyvä Käytäntö: Nepsy-pysäkki - tukea ja ohjausta lapsiperheille perheenjäsenen neuropsykiatrisissa haasteissa
Tiina Tuukkanen
Paula Jantunen
Keski-Suomen hyvinvointialue, perhekeskukset
11:30-12:30
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
13:15-13:45
Hyvä Käytäntö: Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka
Ritva Anttonen
Riikka Hult
Hannele Kaunisto
Tommi Heinonen
Keski-Suomen hyvinvointialue, perhekeskukset
14:00-14:30
Hyvä Käytäntö: RAI-toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön
Susanna Santala
Tiia Kokkola
Sairaala Nova, erikoissairaanhoito, Keski- Suomen hyvinvointialue

Keskiviikko 6.3.2024
10:45-11:30
Miten autamme vaikeimmissa olosuhteissa eläviä nuoria? Ennalta ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kulmakivet
Juha Santala, Lehtori, TAMK

Juha Santala on toiminut laaja-alaisesti erilaisissa sosiaalityön asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Hänen erityisasiantuntijuusalueitaan ovat päihdetyö ja yhteisöllisyys. Viimeksi hän on ollut projektiasiantuntijana Linja20 hankkeessa. Juha toimii lehtorina TAMKin sosionomin tutkinto-ohjelmassa ja on mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumisopintojen vastuuopettaja.

11:30-12:30
Tauko, näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Näkökulmia rikostaustaisen asiakkaan kohtaamiseen ja kuntoutukseen
Henri Izadi, Yksikönpäällikkö, Rikosseuraamuslaitos

Henri Izadi on koulutukseltaan sosiaalityöntekijä ja on työskennellyt lastensuojelun, päihde- ja väkivaltatyön, sosiaali- ja kriisipäivystyksen sekä kriminaalihuollon parissa. Nykyiseen työhönsä Rikosseuraamuslaitoksen yksikönpäällikkönä hän on siirtynyt Tervolan kunnan sosiaali- ja terveystoimen johtajan tehtävistä.

13:30-14:15
Nuorten jengiytyminen - mitä taustalla ja mitä tehdä? Mukana kommenttipuheenvuoro
Eeva Teini, Sosiaalityöntekijä, Pohjois-Savon hyvinvointialue
Juha Santala, Lehtori, TAMK
Riffi (50), tietoiskut


Tiistai 5.3.2024
10:45-11:30
Asunnottomuus – miten saadaan sitkeä ongelma kitkettyä?
Elina Karri, Projektipäällikkö, Pirha
11:30-12:30
Tauko ja näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Ennakoiva talousneuvonta estämään ylivelkaantumista
Suvi Hiltunen, Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija, Ulosottolaitos
Saana Virtanen, Talous- ja velkaneuvoja, Pirkanmaan oikeusaputoimisto
13:30-14:15
HYTE-verkostot hyvinvointia edistämässä
Sanna Lastikka, Työelämän kehittämisryhmän puh.joht., Talentia ry

Sanna Lastikka on Työelämän kehittämisryhmän puheenjohtaja Talentiassa. Hän on erikoissosiaalityöntekijä ja ikäihmisten palvelujen vastuualuepäällikkö Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella.


Keskiviikko 6.3.2024
10:45-11:30
Moniammatillisuus luo laatua ja uudenlaisia ratkaisuja vammaispalveluihin
Riikka Haahtela, Liiketoimintajohtaja, vaikeavammaisten asuminen, Validia
Riikka Haahtela on pitkän linjan sosiaalipalveluiden ammattilainen ja modernin laatutyön kehittäjä vammaispalveluihin. Riikka on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori ja toiminut aiemmin kunnissa sosiaalihuollon tehtävissä, hyvinvointialueen sosiaalihuollon valmistelussa sekä aluehallintovirastossa sosiaalihuollon ylitarkastajana. Hän toimii asiantuntijana erilaisissa työryhmissä sekä hallinto-oikeuksissa.
11:30-12:30
Tauko, näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Kynnyksetöntä tukea nuorten mielenterveyteen ja hyvinvointiin
Riikka Ollila, hankevastaava, Pirkanmaan mielenterveys
Tuomas Perkiö, hanketyöntekijä, Lasten ja nuorten keskus
14:15-14:30
Saga Sosiaalihuolto: Alueellinen asiakastietojärjestelmä toiminnan yhtenäistämisen vauhdittajana
Johanna Vaha, sosiaalihuollon palveluiden myyntipäällikkö, Mediconsult Oy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram