fbpx

OPINNÄYTETYÖN OHJAAJAKOULUTUS - Luennoitsijat

Korkeakoulupedagogiikan dosentti Juha T. Hakala on tehnyt puolet urastaan opettajankoulutuksen professorina, mutta vähintään yhtä pitkä on hänen kokemuksensa opinnäytetöiden ohjaamisen saralla.

Juha perusti Jyväskylän yliopistoon ns. Maisterihautomon, jonka ainoa työntekijä hän oli kymmenen vuoden ajan. Maisterihautomon päätavoite oli tukea opinnäyteongelmaisia opiskelijoita. Maisterihautomon ohjaustuella valmistui reilut 700 pro gradua useilta kymmeniltä eri aloilta.

Maisterihautomo tarjosi Juhalle ainutkertaisen näköalan opinnäytteen tekemisen, ja aivan erityisesti opinnäytteen ohjaamisen ongelmiin. Yllättävää oli, että ongelmat – jos ja kun niitä oli – olivat yllättävän samankaltaisia alasta riippumatta. Ohjaamisen kannalta lohduttavaa oli se, että myös tuloksellisen ohjaamisen keinoille tuntui löytyvän tiettyjä, selkeitä lainalaisuuksia.

Kokemuksistaan Juha T Hakala on kirjoittanut useita opinnäytteen ohjaamiseen ja erilaisten opinnäytteiden tekemiseen liittyviä, elämänläheisiä oppaita. Näistä luetuimpia ovat olleet Tulevan maisterin graduopas (2017) ja Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille (2004).

Lue Juhan blogi TÄÄLTÄ

 

Liisa Vanhanen-Nuutinen
Liisa Vanhanen-Nuutinen toimii ammatillisessa opettajankoulutuksessa opetus- ja tutkimustehtävissä sekä koulutusviennissä. Hän on tutkinut opettajan työtä ammattikorkeakoulussa, opiskelijan työn opinnollistamista ja kirjoittamista käytäntölähtöisessä tutkimus- ja kehittämistyössä ja opinnäytteissä.

 

Eveliina Korpela
FT Eveliina Korpela toimii Metropolia AMK:ssa suomen kielen ja viestinnän lehtorina ja ohjaa opiskelijoiden opinnäytetyön kirjoittamisprosessia. Hän on erityisen kiinnostunut siitä, miten tukea opiskelijoita opinnäytetyön kirjoittamisen jumitilanteissa. Korpela pitää opiskelijoilleen – ja muille kirjoittamisesta kiinnostuneille – Kielikuraattori-blogia.

 

Heli Katajamäki
FT Heli Katajamäki toimii Vaasan yliopistossa suomen kielen ja viestinnän yliopistonlehtorina ja opettaa akateemista kirjoittamista eri tiedekuntien kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt tekstilajeihin tuottamisen ja niissä tuotettujen merkitysten näkökulmista. Viimeisin tutkimus on kohdistunut tutkielmaan tekstilajina, jonka tuottamista voidaan tukea erilaisilla tavoilla.

 

Sini Eloranta
Sini on hoitotieteen ja gerontologisen hoitotieteen dosentti sekä sairaanhoitaja. Hän toimii yliopettaja Turun AMK:n YAMK-koulutuksessa. Työssään Sini yhdistää opettamisen, opiskelijoiden opinnäytetöiden ohjaamisen sekä alan TKI-työn. Ennen AMK:ta hän on toiminut usean vuoden ajan monenlaisissa hoitotyön kehittämis- ja tutkimushankkeissa erilaisissa organisaatioissa.

 

Pekka Räihä
KT, opettajankoulutuksen ja opetuksen kehittämisen dosentti Pekka Räihä työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Aiemmin Räihä työskenteli pitkään Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella (1996-2010). Tutuksi on tullut myös Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus lukuvuonna 2013-14 opettajankoulutuksen professuuria sijaistaen.

Keskeinen osa työnkuvaa Räihällä on opinnäytetöiden ohjaus. Niitä hän on ohjannut useammalla kampuksella pitkän työuran aikana satoja. Räihä on ohjannut opinnäytetöitä myös kansainvälisessä kontekstissa, muun muassa Tampereen yliopiston Indonesiaan suuntautuneessa opettajankoulutuksen maisteriohjelmassa.

Olipa kyseessä sitten kanditutkielman tai pro gradun tai väitöskirjan ohjaaminen – kotimaassa tai ulkomailla – tärkeää olisi luoda luottamuksellinen, dialoginen suhde ohjattavan ja ohjaajan välille. Dialoginen suhde auttaa opiskelijaa kaivamaan oman potentiaalinsa esiin. Tämä kaiketi on ohjauksen tavoite.

 

 

Tarja Kupiainen
Yliopettaja, FT Tarja Kupiainen on työuransa aikana ohjannut ja arvioinut lukuisia eritasoisia korkeakoulututkintojen opinnäytteitä. Hän on Karelia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyöprosessin vastuuhenkilö ja opinnäytetyöryhmän puheenjohtaja. Kupiainen toimii myös organisaation tutkimuseettisenä tukihenkilönä ja on perehtynyt TKI-toiminnan eettisiin ja tietosuojaan liittyviin kysymyksiin.

Helena Hatakka
Helena Hatakka toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lahden kampuksella.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram