Korkeakoulupedagogiikan dosentti Juha T. Hakala on tehnyt puolet urastaan opettajankoulutuksen professorina, mutta vähintään yhtä pitkä on hänen kokemuksensa opinnäytetöiden ohjaamisen saralla.

Juha perusti Jyväskylän yliopistoon ns. Maisterihautomon, jonka ainoa työntekijä hän oli kymmenen vuoden ajan. Maisterihautomon päätavoite oli tukea opinnäyteongelmaisia opiskelijoita. Maisterihautomon ohjaustuella valmistui reilut 700 pro gradua useilta kymmeniltä eri aloilta.

Maisterihautomo tarjosi Juhalle ainutkertaisen näköalan opinnäytteen tekemisen, ja aivan erityisesti opinnäytteen ohjaamisen ongelmiin. Yllättävää oli, että ongelmat – jos ja kun niitä oli – olivat yllättävän samankaltaisia alasta riippumatta. Ohjaamisen kannalta lohduttavaa oli se, että myös tuloksellisen ohjaamisen keinoille tuntui löytyvän tiettyjä, selkeitä lainalaisuuksia.

Kokemuksistaan Juha T Hakala on kirjoittanut useita opinnäytteen ohjaamiseen ja erilaisten opinnäytteiden tekemiseen liittyviä, elämänläheisiä oppaita. Näistä luetuimpia ovat olleet Tulevan maisterin graduopas (2017) ja Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille (2004).

Lue Juhan blogi TÄÄLTÄ

 

Helena Hatakka
Helena Hatakka toimii yliopettajana LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä Lahden kampuksella.  

 

Liisa Vanhanen-Nuutinen
Liisa Vanhanen-Nuutinen toimii ammatillisessa opettajankoulutuksessa opetus- ja tutkimustehtävissä sekä koulutusviennissä. Hän on tutkinut opettajan työtä ammattikorkeakoulussa, opiskelijan työn opinnollistamista ja kirjoittamista käytäntölähtöisessä tutkimus- ja kehittämistyössä ja opinnäytteissä.   

 

Eveliina Korpela
FT Eveliina Korpela toimii Metropolia AMK:ssa suomen kielen ja viestinnän lehtorina ja ohjaa opiskelijoiden opinnäytetyön kirjoittamisprosessia. Hän on erityisen kiinnostunut siitä, miten tukea opiskelijoita opinnäytetyön kirjoittamisen jumitilanteissa. Korpela pitää opiskelijoilleen – ja muille kirjoittamisesta kiinnostuneille – Kielikuraattori-blogia. 

 

Heli Katajamäki
FT Heli Katajamäki toimii Vaasan yliopistossa suomen kielen ja viestinnän yliopistonlehtorina ja opettaa akateemista kirjoittamista eri tiedekuntien kandidaatti- ja maisteriopiskelijoille. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt tekstilajeihin tuottamisen ja niissä tuotettujen merkitysten näkökulmista. Viimeisin tutkimus on kohdistunut tutkielmaan tekstilajina, jonka tuottamista voidaan tukea erilaisilla tavoilla.   

 

Kari Salonen
Kari Salonen toimii yliopettajana Turun ammattikorkeakoulun Terveys ja hyvinvointi –sektorilla. Hän on ohjannut satoja opinnäytteitä yli 20 vuoden ajan niin perus- kuin ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. Lisäksi hän on ollut kirjoittajana tutkimiseen ja kehittämiseen liittyvissä oppikirjoissa. 

 

Pekka Räihä
KT, opettajankoulutuksen ja opetuksen kehittämisen dosentti Pekka Räihä työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Aiemmin Räihä työskenteli pitkään Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella (1996-2010). Tutuksi on tullut myös Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus lukuvuonna 2013-14 opettajankoulutuksen professuuria sijaistaen.

Keskeinen osa työnkuvaa Räihällä on opinnäytetöiden ohjaus. Niitä hän on ohjannut useammalla kampuksella pitkän työuran aikana satoja. Räihä on ohjannut opinnäytetöitä myös kansainvälisessä kontekstissa, muun muassa Tampereen yliopiston Indonesiaan suuntautuneessa opettajankoulutuksen maisteriohjelmassa.

Olipa kyseessä sitten kanditutkielman tai pro gradun tai väitöskirjan ohjaaminen – kotimaassa tai ulkomailla – tärkeää olisi luoda luottamuksellinen, dialoginen suhde ohjattavan ja ohjaajan välille. Dialoginen suhde auttaa opiskelijaa kaivamaan oman potentiaalinsa esiin. Tämä kaiketi on ohjauksen tavoite.

 

 

Sirpa Tuomi
Puhujakuvaus tulossa.