fbpx

Oulun teatteri, ti 19.11.2024

Muutokset mahdollisia. Päivitetty 10.6.2024

Lajittelu: [ AIKA | SALI ]TAULUKKO ]
Ohjelma salijärjestyksessä

Suuri näyttämö (530 hlöä)


Rekisteröityminen, näyttely avoinna
09:10-09:20
Avaus
Leena Pimperi-Koivisto, sosiaalijohtaja, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
09:20-09:30
Tervetuloa
Jenni Karsio, puheenjohtaja, Talentia ry
09:30-09:45
Palkitseminen
Hyvinvoiva työpaikka, palkinto työhyvinvointiin panostavalle yhteisölle
09:45-10:30
Sosiaalihuollon kehittäminen perustuu tutkittuun tietoon
Anneli Pohjola, prof.emer.,
Leena Pimperi-Koivisto, sosiaalijohtaja, Pohde
Kommenttipuheenvuoro
10:45-11:30
Ammattieettinen näkökulma sosiaalityöhön; Pohjois-Suomen hoito- ja palvelueettinen työryhmä
Petteri Niemi, tutkijatohtori, Jyväskylän yliopisto
Merja Meriläinen, johtajaylihoitaja, Pohde
11:30-12:30
Tauko, näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Huono-osaisuus kasaantuu – monialaisen yhteiskuntapolitiikan mahdollisuudet
Minna Kivipelto, Työelämäprofessori, johtava tutkija, Jyväskylän yliopisto, THL
13:30-14:15
Rakenteellinen sosiaalityö; huomio yhteiskunnallisiin juurisyihin
Anna Pekkarinen, Vuoden 2024 sosiaalialan asiantuntija, Pikassos
14:15-15:00
Kahvitarjoilu, näyttelyyn tutustuminen
15:00-15:15
Avain-mittari sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnissa
Minna Kivipelto, Työelämäprofessori, johtava tutkija, Jyväskylän yliopisto, THL
15:15-16:00
Empatia, ihminen ja teknologia
Katri Saarikivi, psykologi, aivotutkija
Tietoiskut (40 hlöä)

10:30-10:45
Kulttuurinen osaaminen saamelaisten yhdenvertaisuutta tukemassa
Mirka Kelohaara, asiantuntija, SaamSotehanke, Lapin ammattikorkeakoulu
11:30-12:30
Tauko, näyttelyyn tutustuminen
12:15-12:30
Mitä ymmärrämme läheishoivasta – haasteet ja mahdollisuudet
Marjo Lehtinen, hanketyöntekijä, Läheisenä työelämässä-hanke, Maria Akatemia ry
14:15-15:00
Kahvitarjoilu, näyttelyyn tutustuminen
14:30-14:45
Sosiaalihuollon ammattilaiset pohjoisella yta-alueella
Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske
Maija Hiltula, erityisasiantuntija, Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Poske
14:45-15:00
Kokemusosaaminen sosiaalialan ammattilaisten työkaluksi
Katriina Nuutinen, projektipäällikkö, Kokonaisena työssä-hanke,Suomen Diakoniaopisto
Pieni näyttämö (130 hlöä)

10:45-11:30
Kela hyvinvointialueiden kumppanina -toimeentulotuen muodostuminen hyvinvointialueilla
Sari Kenttä, ratkaisukeskuksen päällikkö, Kela
11:30-12:30
Tauko, näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Työkyvyn ja työllistymisen tuen palvelut hyvinvointialueilla
Jarno Karjalainen, kehittämispäällikkö, THL
13:30-14:15
Gerontologinen sosiaalityö, kenelle ja milloin, vinkkejä ja vaikutuksia
Eija Kaskiharju, Helsingin kaupunki
14:15-15:00
Kahvitarjoilu, näyttelyyn tutustuminen
Pikisali (150 hlöä)

10:45-11:30
Asiakasturvallisuus turvallisuustutkinnan tavoitteena
Krista Lyyra, Erikoistutkija, Onnettomuustutkintakeskus
11:30-12:30
Tauko, näyttelyyn tutustuminen
12:30-13:15
Kokemusosaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalan työssä
Henna Harju, asiantuntija, Diakonia-ammattikorkeakoulu
13:30-14:15
Miten autamme vaikeimmissa olosuhteissa eläviä nuoria
Reija Paananen, erityisasiantuntija, Diakonia AMK
Mira Schroderus, sosiologi, lehtori, Oulun AMK
14:15-15:00
Kahvitarjoilu, näyttelyyn tutustuminen

Lisäksi verkossa:
Hyvinvoiva työpaikka -kilpailun osallistujien esittelyitä
Näytteilleasettajien tietoiskuja

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram