Laulu päivässä – verkkokurssi

89,50 250,00  sis. ALV 24%

LAULU PÄIVÄSSÄ -verkkovalmennus on 12 videokoulutusjaksosta (à 30-60 min), monipuolisesta ja muunneltavasta laulumateriaalista sekä erilaisista tukimateriaaleista (mm. 10 musiikillista inspiraatiokirjettä ja toiminnallinen joulukalenteri) koostuva ainutlaatuinen kurssikokonaisuus, joka toimii niin musiikkipedagogiikan perusteiden ja taidelähtöisen oppimisen kuin myös ilmaisun monien muotojen innostavana ja kattavana koulutuspakettina. Kurssille voit osallistua yksin tai vaikka koko työyhteisön voimin ja kurssijaksoihin pääset palaamaan aina uudestaan ja uudestaan. Kurssin toteutustapa on toiminnallinen ja se sisältää paljon erilaisia musiikillisia työtapoja, uusia pedagogisia lauluja sekä ideoita ja vinkkejä laulun ja musiikin hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja monialaisen oppimisen tukena.

Poista
Tuotetunnus (SKU): 2999 Osasto:

Kuvaus

LAULU PÄIVÄSSÄ -verkkovalmennus on 12 videokoulutusjaksosta (à 30-60 min), monipuolisesta ja muunneltavasta laulumateriaalista sekä erilaisista tukimateriaaleista (mm. 10 musiikillista inspiraatiokirjettä ja toiminnallinen joulukalenteri) koostuva ainutlaatuinen kurssikokonaisuus, joka toimii niin musiikkipedagogiikan perusteiden ja taidelähtöisen oppimisen kuin myös ilmaisun monien muotojen innostavana ja kattavana koulutuspakettina. Kurssille voit osallistua yksin tai vaikka koko työyhteisön voimin ja kurssijaksoihin pääset palaamaan aina uudestaan ja uudestaan. Kurssin toteutustapa on toiminnallinen ja se sisältää paljon erilaisia musiikillisia työtapoja, uusia pedagogisia lauluja sekä ideoita ja vinkkejä laulun ja musiikin hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja monialaisen oppimisen tukena.

Vuodenvaihteessa päättynyt syksyn LAULU PÄIVÄSSÄ -verkkovalmennus sai osallistujilta paljon aivan ihanaa ja innostunutta palautetta, joten olemme päättäneet käynnistää vuoden 2021 entistä laajemmalla LAULU PÄIVÄSSÄ -kurssikokonaisuudella. Laulu ja musiikki tuovat iloa, vuorovaikutusta ja tehokasta oppimisen tukea niin lasten kuin kasvattajienkin päivään. LAULU PÄIVÄSSÄ -verkkovalmennus viitoittaa tietä moniaistisen ja elämyksellisen musiikillisen toiminnan poluille sekä tarjoaa ainutlaatuisen, toiminnallisen koulutuskokonaisuuden, johon voit palata aina uudelleen ja uudelleen.

Miten lähestyä yhtä pientä laulua eri työtavoin ja erilaisista näkökulmista? Kuinka eheyttää opetusta laulun ja musiikin sekä taideintegraation keinoin? Minkälaisia ideoita laulun käyttöön kommunikoinnin ja toiminnanohjauksen tukena? Minkälaisista elementeistä koostuu laulullinen ja lauluun kannustava toimintaympäristö? Entäpä minkälainen Mömmö Mölliäinen tänään syntyy ja minkälainen tarina siitä muodostuu? Kuinka käsitellä erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta laulupiirtämisen avulla? Minkälaisia säveliä saamme luotua käpyjen tai keppien avulla? Jos revontulet olisivat musiikkia, niin minkälaista?…

LAULU tuo paitsi iloa päivään, myös tukee ihanalla tavalla lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja oppimista. Laulu on erinomainen pedagoginen työväline, joka taipuu helposti mitä erilaisimpiin käyttötilanteisiin ja pedagogisiin sisältöihin. Sosiaalisena ja toiminnallisena työskentelymuotona laulu ja sen erilaiset moniaistiset työtavat edistävät lasten vuorovaikutustaitoja ja keskittymistä sekä luovat pohjaa ja positiivisen ilmapiirin oppimiselle.

VERKKOVALMENNUKSEN SISÄLTÖ

Uusi, laajempi LAULU PÄIVÄSSÄ -verkkovalmennus on 12 videokoulutusjaksosta (à 30-60 min), monipuolisesta laulumateriaalista, 10 musiikillisia ideoita sisältävästä inspiraatiokirjeestä sekä toiminnallisesta joulukalenterista koostuva innostava kurssikokonaisuus, joka sisältää paljon erilaisia musiikillisia työtapoja, uusia pedagogisia lauluja sekä ideoita ja vinkkejä laulun ja musiikin hyödyntämiseen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja oppimisen tukena.

Videojaksoissa käsitellään vaihtuvia teemoja laulullisesta kommunikoinnista taideintegraatioon, laulullisesta toimintaympäristöstä musiikin käyttöön ulkona ja luonnossa, suvaitsevaisuuden sekä turvallisuuden ja rauhoittumisen teemasta tarinan taikuuteen. Teemoja tutkitaan ja käsitellään mm. laulaen, leikkien, liikkuen, soittaen, laulupiirtäen, rytmitellen, loruillen ja tarinoiden.

ITSELLE, TYÖYHTEISÖLLE TAI VAIKKA KOKO KUNNAN VARHAISKASVATUKSELLE

LAULU PÄIVÄSSÄ -verkkovalmennus soveltuu mainiosti niin kasvatusalan ammattilaisen omaksi henkilökohtaiseksi täydennyskoulutukseksi kuin myös koko työyhteisön valmennuskokonaisuudeksi. Työyhteisön tai koko kunnan varhaiskasvatuksen koulutuskokonaisuutena LAULU PÄIVÄSSÄ antaa kokonaisvaltaisen ja innostavan pohjan elämyksellisen musiikkikasvatustoiminnan ja ilmaisun eri muotojen kehittämiselle sekä musiikin tehokkaammalle hyödyntämiselle lapsen kasvun ja oppimisen tukena.

Työyhteisö- ja kuntalisenssiin voidaan yhdistää myös tilannekartoitusta sekä tavoitteiden ja tarpeiden pohjalta myös muita musiikki- ja menetelmäkoulutuksia, lähikoulutuksena tai etänä.

KURSSIJAKSOT KÄYTETTÄVISSÄSI KOKO VUODEN

10 kurssijaksoa on heti käytettävissäsi ja pääset palaamaan niihin rajattomasti koko vuoden ajan. Kurssikokonaisuus täydentyy vuoden aikana kahdella uudella jaksolla sekä kurssilaisten toiveista myös toiminnallisella joulukalenterilla, joka ilmestyy marraskuun alkupuolella. Mikäli koet kurssikauden päätyttyä, että kurssijaksoista olisi hyötyä sinulle myöhemminkin, on kurssikauden jatkaminen mahdollista edullisella vuosilisenssillä.

LAULUMATERIAALI JÄÄ KÄYTTÖÖSI KURSSIKAUDEN PÄÄTYTTYÄKIN

Koulutuskokonaisuuteen sisältyy laaja laulumateriaali, joka käsittää 35 äänitettyä laulua (monet myös instrumentalversioineen) sekä 50 laulunuottia toimintavinkkeineen. Monet lauluista ovat sellaisia, että niiden sanoja ja teemoja on helppo muunnella erilaisiin käyttötilanteisiin ja tarpeisiin. Laulumateriaali jää osallistujan käyttöön valmennusjakson päättymisen jälkeenkin.

LAULU PÄIVÄSSÄ -INSPIRAATIOKIRJEISTÄ LISÄÄ VINKKEJÄ JA IDEOITA

Saat vuoden aikana sähköpostitse 10 inspiraatiokirjettä, jotka sisältävät ajankohtaan ja erilaisiin teemoihin liittyviä musiikillisia ideoita ja vinkkejä, nostavat kurssikokonaisuudesta tiettyjä ajankohtaisia teemoja sekä herättelevät pohtimaan erilaisia aihealueita ja kysymyksiä oman työn ja työyhteisön näkökulmasta.

INTOA, IDEOITA JA INSPIRAATIOTA MUSIIKIN HYÖDYNTÄMISEEN LAPSEN KOKONAISVALTAISEN KASVUN TUKENA

Kurssikokonaisuus antaa rohkeutta, heittäytymisen iloa ja käytännönläheisiä ideoita moniaistiseen musiikilliseen työskentelyyn sekä musiikin käyttöön lapsen kasvun ja oppimisen tukena. Ryhmäkäytön lisäksi toiminnalliset ideat soveltuvat mainiosti myös yksilökäyttöön, vaikkapa puhe- tai toimintaterapiassa. Koulutuksen sopiva etenemistahti, lauluharjoitteiden eri näkökulmat sekä helppokäyttöiset laulumateriaalit auttavat osallistujaa laulujen omaksumisessa ja hyödyntämisessä.

KURSSISTA SAAT mm:

 • monipuolisen ja innostavan, ajasta ja paikasta riippumattoman musiikkipainotteisen koulutuskokonaisuuden vaikkapa koko henkilöstölle
 • 12 toiminnallista koulutusjaksoa (yht. yli 8 tuntia), johon pääset palaamaan aina uudestaan ja uudestaan
 • ison repullisen helposti toteutettavia ideoita laulun ja musiikin hyödyntämiseen kasvatustyössä
 • konkreettisia ideoita laulun ja musiikin hyödyntämiseen vasun eri oppimisen alueiden tueksi, kasvatustyön arkeen ja erilaisiin käyttötilanteisiin
 • kymmeniä uusia lauluja nuotteineen ja audioineen omaan “laululaukkuusi”
 • erilaisia näkökulmia ja musiikillisia työtapoja laulujen hyödyntämiseen
 • inspiraatiota, rohkaisua ja heittäytymisen iloa taidelähtöiseen toimintaan ja oppimiseen
 • ymmärrystä laulun ja musiikin käyttömahdollisuuksista lapsen oppimisen ja kokonaisvaltaisen kasvun tukena
 • musiikillisia ideoita niin ryhmä- kuin yksilökäyttöön
 • vinkkejä laulun ja musiikin hyödyntämiseen myös etäopetuksessa ja ulkona
 • musiikillisia ideoita koko lukuvuoteen
 • iloisia, työyhteisön tai oman ryhmän aikuisten yhteisiä musiikillisia hetkiä videokouluttajan ohjaamana tai vaihtoehtoisesti tutustumista materiaaliin rauhassa omalla ajalla (yhteisölisenssi)
 • 10 inspiraatiokirjeessä paljon lisää ideoita ja vinkkejä sekä ajankohtaisia teemanostoja
 • toiminnallisen Laulu päivässä -joulukalenterin, joka jää laulumateriaalin tavoin käyttöösi kurssikauden päätyttyä

VERKKOVALMENNUKSEN KOHDERYHMÄT

Verkkovalmennus on suunnattu erityisesti varhaiskasvatuksen, esi- ja alkuopetuksen ammattilaisille, erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa toimiville ammattilaisille, kuten erityisopettajille sekä puhe- ja toimintaterapeuteille, musiikki- ja taidekasvattajille sekä seurakunnan tai muiden lasten parissa toimivien organisaatioiden perhe- ja lastenohjaajille. Koulutuksesta on paljon iloa ja hyötyä myös lasten vanhemmille.

KOULUTTAJA

Lastenmusiikintekijä, musiikkikasvattaja, musiikkikasvatuskouluttaja ja luovien menetelmien kehittäjä Minna Lappalainen, Laulau Oy

LISENSSI JA KÄYTTÖOIKEUDET

Laulu päivässä -verkkovalmennukseen voi hankkia joko yhden osallistujan lisenssin tai yhteisölisenssin, jonka hinta perustuu toimipisteessä työskentelevän kasvatushenkilöstön määrään. Yhden osallistujan valmennuslisenssissä kurssin sekä laulumateriaalien käyttöoikeus on osallistujalla itsellään. Yhteisölisenssissä kaikki kurssi- ja laulumateriaalit ovat koko toimipisteen henkilöstön käytettävissä. Verkkovalmennuksen käyttöoikeuksia, käyttäjätunnuksia ja materiaaleja ei ole lupa jakaa tai kopioida lisenssin ulkopuolisille henkilöille.

Verkkokurssin videojaksot ovat osallistujien käytössä koko vuoden 2021 ajan. Kurssiin liittyvä laulumateriaali jää kurssilaisten käyttöön kurssikauden jälkeenkin. Osallistujalla on halutessaan mahdollisuus hankkia kurssimateriaaliin myös vuosilisenssi, jolloin kurssi on käytössä jatkossakin. Annamme mielellämme lisätietoa tähän liittyen.

OHJEET TILAAMISEEN JA VERKKOKURSSIN KÄYTTÖÖNOTTOON

Lisenssivalinta: Valitse lisenssi sen mukaan, tilaatko kurssin itsellesi vai työyhteisöllesi. Yhteisölisenssin hinta määräytyy toimipisteesi kasvatushenkilöstön henkilömäärän mukaan. Valitsemalla lisenssivaihtoehdon saat tuotteen hinnan näkyville. Mikäli olet kiinnostunut tilaamaan yhteisölisenssin useammalle toimipisteelle tai laajemmalle yhteisölle, esim. koko kunnan varhaiskasvatukselle, ota yhteyttä (info at laulau.fi tai puh. 0405011005), niin teemme mielellämme tarjouksen lisenssistä.

Maksutavat: Tilatessasi verkkovalmennuksen yksityishenkilönä, valitse maksutavaksi Verkkopankit ja luottokortit (Checkout). Jos olet tilaamassa yhteisölisenssiä, voit valita maksutavaksi Checkoutin lisäksi myös Laskun.

Käyttäjätunnukset: Kun saamme tilauksesi, luomme sinulle tai yhteisöllesi käyttäjätunnukset Laulaun materiaalipalveluun sekä käyttöoikeudet Laulu päivässä -verkkokurssimateriaaleihin. Lähetämme sinulle käyttäjätunnukset 2 arkipäivän kuluessa tilauksestasi. Mikäli sinulla on jo tunnukset Luova laukku -palveluun, lisäämme olemassa olevaan käyttäjäprofiiliisi käyttöoikeudet verkkokurssimateriaaleihin.

Lisätiedot

Lisenssit

1 henkilö, max 7 kasvattajan yhteisölisenssi, 8-15 henkilöä, 16-24 henkilöä, yli 25 henkilöä

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *