Tällä sivulla julkaistaan tapahtuman luentomateriaalit pe 26.10. alkaen, jos esittäjä on antanut julkaisuluvan.

FINLANDIA-SALI
Millariikka Rytkönen: Tilaisuuden avaus (ei materiaalia)
Harriet Finne-Soveri: Uusi maailma- harmaata vai hopeaa
Marja Jylhä: Kuuluuko yksinäisyys vanhuuteen?
Sointu Riekkinen-Tuovinen: Mitä on gerontologinen mielikuvitus?
Anne Birgitta Pessi: Myötätunnon mullistava voima
Juha Hakala: Meissä on intoa ja kykyä, mutta miten saada se kukkimaan?
Arman Alizad: Unelmien tavoittelu ja toteutus (materiaali tulossa)

HELSINKI-SALI
Minna Laine: Käytännön esimerkkejä robotisaatiosta
Mari Kangasniemi: Mihin robotisaatio johtaa?
Kaisa Eskelinen: Kotiturva-hanke – Arkiteknologisia ratkaisuja ikääntyneiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi
Jan-Henry Stenberg: Etäyhteyden mahdollisuudet ikäihmisten psyykkisen hyvinvoinnin tukemisessa

TERASSI-SALI
Niina Nivala-Huhtaniska: Saattohoitopotilaan suunhoito
Laura Hakala: Terveydenhuollon ammattilainen: rintojen omatarkkailuun on tärkeää kannustaa ja opastaa myös ikäihmisiä
Terhi Pokkinen: Muistisairas näytteenottotilanteessa
Minna Stolt: Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen – jalkaterveyden näkökulma
Minna Ylönen: Kotihoidon hoitohenkilökunnan haavanhoidon osaaminen

AURORA-SALI
Susanna Lehtovaara: Moninaisuus ikääntyvien palveluissa: JADE -toimintakeskus
Sari Himanen ja Hannu Järvinen: Palko – Palveluasumisen laatua kehittävä oppimisympäristö hoivahenkilöstölehtori
Heidi Parisod ja Hannele Siltanen: Muistisairaan muutto ympärivuorokautisen hoivan piiriin – Milloin ja miten asia tulisi ottaa puheeksi?
Maarit Peltomaa: Äitini tarina- Vanhuus on meidän jokaisen asia (peruttu, ei materiaalia)
Päivi Helakallio : Ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu
Riitta Saarela: Asukkaiden ravitsemustila iäkkäiden pitkäaikaisessa ympärivuorokautisessa hoidossa Helsingissä vuosina 2003-2017
Julia Koskinen: Ikääntyneen asiakkaan suun terveyspalveluiden tarpeen arviointi Helppiseniorissa osana moniammatillista palvelutarpeen arviointia
Marianne Uusi Autti Liikkuvat suun terveyspalvelut ja moniammatillinen työ yhdessä ikääntyneiden monimuotoisissa toimintaympäristöissä – Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon ja Koskelan monipuolisen palvelukeskuksen pilotti 2017