Juha T Hakala
Korkeakoulupedagogiikan dosentti Juha T Hakala on tehnyt puolet urastaan opettajankoulutuksen professorina, mutta vähintään yhtä pitkä on hänen kokemuksensa opinnäytetöiden ohjaamisen saralla.

Juha perusti aikanaan Jyväskylän yliopistoon ns. Maisterihautomon, jonka ainoa työntekijä hän oli kymmenen vuoden ajan. Maisterihautomon päätavoite oli tukea opinnäyteongelmaisia opiskelijoita. Maisterihautomon ohjaustuella valmistui reilut 700 pro gradua useilta kymmeniltä eri aloilta.

Maisterihautomo tarjosi Juhalle ainutkertaisen näköalan opinnäytteen tekemisen, ja aivan erityisesti opinnäytteen ohjaamisen ongelmiin. Yllättävää oli, että ongelmat – jos ja kun niitä oli – olivat hyvin samankaltaisia alasta riippumatta. Ohjaamisen kannalta lohduttavaa oli se, että myös tuloksellisen ohjaamisen keinoille tuntui löytyvän tiettyjä, selkeitä lainalaisuuksia.

Kokemuksistaan Juha T Hakala on kirjoittanut useita opinnäytteen ohjaamiseen ja erilaisten opinnäytteiden tekemiseen liittyviä, elämänläheisiä oppaita. Näistä luetuimpia ovat olleet Tulevan maisterin graduopas (2017) ja Opinnäyteopas ammattikorkeakouluille (2004).

Lue Juhan blogi TÄÄLTÄ

 

Petteri Pietikäinen
Tieteiden ja aatteiden historian professori Petteri Pietikäinen on tutkinut ja opettanut yliopistoissa neljässä maassa 1990-luvun lopulta alkaen. Nykyisessä opinahjossaan (Oulun yliopisto) Vuoden opettaja -palkinnon saanut Pietikäinen on ohjannut lukuisia graduja ja väitöskirjoja, minkä hän on kokenut yhdeksi palkitsevimmista työtehtävistään. Näin on siksi, että opinnäytteiden ohjaustyö on kaksisuuntainen prosessi, jossa myös opettaja on oppilas, ja oppilas opettaja.

 

Sanna Vehviläinen
Professori, opinto- ja uraohjauksen professori Sanna Vehviläisen tausta on aikuiskasvatuksessa, keskusteluntutkimuksessa ja sosiokulttuurisessa ohjausnäkemyksessä. Sanna on työskennellyt monenlaisissa opetus- ja tutkimustehtävissä kolmessa yliopistossa (HY, TAU, UEF) sekä Työterveyslaitoksella. Hän on toteuttanut, tutkinut ja kehittänyt ohjaustoimintaa opinto- ja uraohjauksen, oppimisen ohjaamisen, opinnäytteen ohjauksen, työnohjauksen ja työkyvyn ohjauksen konteksteissa. Sanna on myös kokenut yliopistopedagogiikan kouluttaja, työnohjaaja ja tuore työyhteisösovittelija. Hän toiminut myös ohjausalan yrittäjänä toiminimelläni ‘Ohjausosaajat’.

Sanna haluaa kiteyttää ja mallintaa ohjaustoimintaa teoreettisesti ja käytännön toimintaa tukien sekä tutkia ohjausvuorovaikutuksen moninaisia seuraamuksia ja vaikutuksia. Päämääränään hänellä on rakentaa sellaista ohjaustoimintaa, joka tukee ohjattavien toimijuutta ja osallisuustajua, luo dialogisia tiloja maailmaan ja edistää sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista.

 


Jussi Sopanen
Jussi Sopanen toimii LUT-yliopistossa Konedynamiikan professorina Konetekniikan osastolla. Hänen tutkimuksensa keskittyy koneiden ja laitteiden värähtelyihin ja dynamiikkaan. Hän on ohjannut tähän mennessä 10 väitöskirjaa ja yli 30 diplomityötä. Opetustehtävissä hän on toiminut yliopiston lisäksi myös ammattikorkeakoulussa.

 


Hanna Vilkka
Sosiologi Hanna Vilkka on tutkimusmenetelmäopintoihin painottunut yliopistolehtori kasvatustieteissä. Hän on ohjannut opinnäytteitä 25 vuotta. Reilut kymmenen vuotta kasvatustieteen opinnäytteitä ja ennen sitä ammattikorkeakoululaisten opinnäytetöitä useilla eri aloilla ja kaikilla tutkintojen tasoilla. Vilkalle on karttunut usean vuoden ajan ohjauskokemusta myös elokuva- ja lavastetaiteen väitöskirjojen ohjauksesta. Ohessa hän on kouluttanut opinnäytetöiden ohjaajia ja kirjoittanut useita oppikirjoja opinnäytetyön tekijöiden itsenäisen työskentelyn tueksi. Viimeisimmät teokset ovat Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen opas (2020), Näin onnistut opinnäytetyössä. Ratkaisut tutkimuksen umpikujiin (2021) sekä Tutki ja kehitä (2020, 5. painos).

Lue Hannan blogi TÄSTÄ

 


Eveliina Korpela
FT Eveliina Korpela on opettanut Helsingin yliopistossa tieteellistä kirjoittamista ja toimii tällä hetkellä Metropolia AMK:ssa suomen kielen ja viestinnän lehtorina. Hän ohjaa opiskelijoiden opinnäytteen kirjoittamisprosessia ja on erityisen kiinnostunut siitä, miten tukea opiskelijoita kirjoittamisen jumitilanteissa. Korpela pitää opiskelijoilleen – ja muille kirjoittamisesta kiinnostuneille – Kielikuraattori-blogia.


Pekka Räihä
KT, opettajankoulutuksen ja opetuksen kehittämisen dosentti Pekka Räihä työskentelee yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston Kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Aiemmin Räihä työskenteli pitkään Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksella (1996-2010). Tutuksi on tullut myös Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampus lukuvuonna 2013-14 opettajankoulutuksen professuuria sijaistaen.

Keskeinen osa työnkuvaa Räihällä on opinnäytetöiden ohjaus. Niitä hän on ohjannut useammalla kampuksella pitkän työuran aikana satoja. Räihä on ohjannut opinnäytetöitä myös kansainvälisessä kontekstissa, muun muassa Tampereen yliopiston Indonesiaan suuntautuneessa opettajankoulutuksen maisteriohjelmassa.

Olipa kyseessä sitten kanditutkielman tai pro gradun tai väitöskirjan ohjaaminen – kotimaassa tai ulkomailla – tärkeää olisi luoda luottamuksellinen, dialoginen suhde ohjattavan ja ohjaajan välille. Dialoginen suhde auttaa opiskelijaa kaivamaan oman potentiaalinsa esiin. Tämä kaiketi on ohjauksen tavoite.

Lue Pekan blogi TÄSTÄ

 


Päivi Salmesvuori
Päivi Salmesvuori, TT, yleisen kirkkohistorian ja sukupuolentutkimuksen dosentti työskentelee Helsingin yliopistossa. Hän on Helsingin ylipiston Opettajien akatemian jäsen. Hän on innostunut opetuksen ja oppimisen kehittämisestä, tieteidenvälisyydestä ja opinnäyteprosessien ohjaamisesta, niin että projekti valmistuu sopivassa ajassa.