Puhujat

Anne Pasanen

Ft, kinestetiikkakouluttaja, ikäihmisten hyvinvointi, ympärivuorokautiset palvelut, Oulun kaupunki

Anne työskentelee fysioterapeuttina Oulun kaupungin ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Hän on tutustunut kinestetiikkaan vuonna 2005. Fysioterapeuttina hän on työskennellyt 26 vuotta. Anne toimi Severinkodin laatuyksikkö prosessissa tutorina. ”Kinestetiikka on tuonut työhöni ja moniammatilliseen yhteistyöhön uuden ulottuvuuden – parasta tässä on yhdessä tekeminen sekä yhdessä oppiminen.”

Sari Ervasti

Fysioterapeutti, kinestetiikka tutor, Porkkapirtin kuntoutus, Ikäihmisten palvelut, Kuusamon kaupunki

Sari työskentelee fysioterapeuttina Ikäihmisten palvelujen kuntoutuksessa. Fysioterapeuttina hän on toiminut 32 vuotta. Hän tutustui kinestetiikkaan v. 2011 ja on sen jälkeen jalkauttanut kinestetiikkaa Kuusamon kaupungin ikäihmisten palveluihin. Hän on toiminut tutorina Katrinkodin ja Niittyvillan laatuyksikköprosesseissa kannustaen, motivoiden ja kouluttaen henkilökuntaa. Kinestetiikka on tuonut työhön luovuutta ja siinä saa oppia koko ajan uutta. Kinestetiikka on auttanut löytämään entistä enemmän asiakkaan voimavaroja.

Raimo Lappalainen

Kinestetiikkakouluttaja, ft

Raimo on kinestetiikan asiantuntija ja pidetty kouluttaja. Hän on ollut laatimassa kinestetiikan laatuyksiköiden kriteeristöjä sekä tehnyt useiden laatuyksiköiden auditointeja. Hänellä on yli 25 vuoden kokemus erityisryhmien, niin kehitysvammaisten kuin ikääntyneidenkin, parista sekä yli 20 vuoden kouluttajakokemus. Raimo on vuorovaikutuksen, kohtaamisen sekä koskettamisen asiantuntija ja hänen erityisinä kiinnostuksen kohteinaan ovat haastavat asiakastilanteet ja niihin ratkaisujen löytäminen. Hänen koulutuksissaan aika ei käy pitkäksi ja usein onkin harmiteltu, että koulutus päättyi jo!

Anu Hietala

Palveluesimies, Ikäihmisten hyvinvointi, Rajakylän hoiva, Severinkoti, Oulun kaupunki

Anu on Oulun kaupungin Ikäihmisten hyvinvointipalveluissa Rajakylän hoivan Severinkodissa palveluesimiehenä. Hän on toiminut sairaanhoitajana 17 vuotta ja vuodesta 2007 palveluesimiehenä pitkäaikaishoidon osastolla. Severinkoti lähti laatuyksikköprosessiin syksyllä 2018 ja Sertifikaatti saatiin toukokuussa 2019. Osastolta osallistui 8 hoitajaa Virpi Hantikaisen pitämälle syventävälle kurssille v. 2018 ja tässä sai myös esimies olla mukana välillä seuraamassa. Anu on käynyt Virpi Hantikaisen pitämän kinestetiikan esimieskurssin toukokuussa 2019. Severinkodin työntekijät ovat innolla miettimässä ja pohtimassa uusia toimintatapoja asukkaiden hyväksi.

Merja Piekkari

Lähihoitaja, kunnonyhdyshenkilö, ikäihmisten hyvinvointi, Rajakylän hoiva, Severinkoti, Oulun kaupunki

Merja työskentelee lähihoitajana Severinkodissa. Hän on valmistunut lähihoitajaksi vuonna 2002 ja suuntautunut vanhustyöhön. Merja on työskennellyt vanhusten parissa Oulun kaupungilla muutamassa eri yksikössä, Severinkodissa nyt yli 10 vuotta.  Merja on käynyt kinestetiikan peruskurssin aiemmin ja syventävän kurssin vuonna 2018. Severinkoti lähti kinestetiikan laatuyksikköprosessiin vuonna 2018 ja sertifikaatin Severinkoti sai toukokuussa 2019. Hän on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä osastoa.  Hän on ohjannut kinestetiikkaa opiskelijoille ja työelämään tutustuvia OSAO: n opettajia.

Kati Turkia

Lähihoitaja, kinestetiikkavastaava, Katrinkoti, Ikäihmisten palvelut, Kuusamon kaupunki

Kati on lähihoitaja ja kinestetiikkavastaava Katrinkodin vuorohoito- ja kuntoutusyksikössä. Kati on arjen taituri kinestetiikan suhteen ja osaa toisten ohjaamisen taidon. Ohjaa ja perehdyttää aktiivisesti toisia työntekijöitä ja omaisia. Hän ei voi kuvitellakaan työskentelevänsä ilman kinestetiikkaa.

Merja Oinas

Sairaanhoitaja, tiimivastaava, Katrinkoti, Ikäihmisten palvelut, Kuusamon kaupunki

Merja on tiimivastaava/ sairaanhoitaja Katrinkodin vuorohoito-ja kuntoutusyksikössä. Merja on toiminut Katrinkodin tiimivastaavana 11 vuotta. Kinestetiikan laatuyksiköksi Katrinkoti auditoitiin 2016 ja laatusertifikaatin uusinta 2020. Kinestetiikka on tuonut valtavasti uutta ja on ollut todella upea nähdä kuinka mahtavasti hoitajat ovat ottaneet kinestetiikan omakseen. Kinestetiikka on antanut konkreettisia keinoja toteuttaa   kuntoutumista edistävää hoitotyötä. Mottoni on ” Vanhaan paluuta ei ole ”