Puhujat

Sari Jokinen

Ft, TtM, kinestetiikka tutor, lehtori, Gradia Jyväskylä

Sari työskentelee lehtorina sosiaali- ja terveysalalla Gradia Jyväskylässä. Hän on valmistunut kinestetiikan tutoriksi kesällä 2017. Hän ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa pilottia kinestetiikan sisällyttämisestä lähihoitajan opintojen toteutussuunnitelmaan. Raportti pilotista valmistui keväällä 2020 yhteistyössä Gradia Jyväskylän ja Suomen Kinestetiikkayhdistyksen kanssa.

 

Kirsi Myller-Pirinen

Ft, TtM, kinestetiikkakouluttaja, asiakkuusvastaava, lehtori, Suomen Diakoniaopisto

Kirsi työskentelee asiakkuusvastaavana ja lehtorina sosiaali- ja terveysalalla Suomen Diakoniaopistossa Helsingissä. Kirsi on valmistunut kinestetiikan kouluttajaksi v. 2021. Kinestetiikkayhdistyksen hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja.  Kinestetiikkayhdistyksen oppilaitostyöryhmän jäsen.