Riitta Lahtinen
Riitta Lahtinen, KT, liikkumistaidon ja näönkäytön ohjaaja, kuvailutulkki. Riitta on tutkinut tietoisten kosketusviestien käyttöä eri-ikäisillä oppijoilla ja asiakkailla erilaisissa toimintaympäristöissä. Hän väitteli 2008 kosketusviesteistä eli haptiiseista ja on kirjoittanut aiheesta oppikirjoja. Haptiisit on valittu mm. älyvaatteiden kautta luettaviksi ympäristöviesteiksi. Taustatietoja www.russpalmer.com

 

Seppo Hauta
Seppo Hauta on kinestetiikka-kouluttaja ja toimii Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksessa kuntohoitajana. Seppo on tutustunut kinestetiikkaan vuonna 2005 ja saanut kouluttajan pätevyydet vuonna 2011. Kinestetiikan syventävän kurssin kouluttajan pätevyyden hän sai vuonna 2015. Seppo on myös yksi Suomen Kinestetiikkayhdistys ry:n perustajajäsenistä. Hän on kouluttanut yhteensä noin 1800 hoitajaa ja terapeuttia eri puolilla Suomea. Pääasiallisesti koulutukset ovat suuntautuneet kehitysvammapuolelle ja ikäihmisten yksiköihin.

 

Johanna Ala-Renko
Johanna on kinestetiikka-tutor ja toimii Eskoon tuki- ja osaamiskeskuksessa autismikuntoutus-ohjaajana. Hän on toiminut kehitysvammaisten lasten ja aikuisten kanssa vuodesta 1999. Kinestetiikkaan hän tutustui vuonna 2012. Johanna valmistuu kinestetiikkakouluttajaksi vuonna 2021. . Lasten yksikkö Pikkupihlaja lähti mukaan laatuyksikköprosessiin 2017, ja yksikkö saavutti laatuyksikkö -kriteerit vuonna 2018. ”Upeinta on ollut, kun on saanut huomata miten paljon voimavaroja ja taitoja jokaisesta asiakkaasta löytyy”.