Puhujat

Kati Juva

Dosentti ja muistisairauksiin perehtynyt neurologian erikoislääkäri

Kati toimii HUS Psykiatriakeskuksessa konsultoivana neurologina. Juva on suosittu kouluttaja ja on kirjoittanut neuropsykiatriasta ja muistisairauksista sekä oppikirjoissa että yleisölle suunnatuissa julkaisuissa.

Henna Nikumaa

Vanhuusoikeuden tutkija ja yliopisto-opettaja

Hennalla on yli 20 vuoden kokemus ikääntyneiden sekä hoito- ja hoivatyöstä että palvelujen ja oikeuksien kehittämis- ja tutkimustyöstä. Hän on julkaissut erityisesti ikääntyneiden itsemääräämisoikeuteen, oikeudelliseen toimintakykyyn, oikeudelliseen ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvistä kysymyksistä. Henna pystyy havainnollistamaan käytännön esimerkein ajoittain vaikeiksikin koetut vanhustenhuollon lainsäädännölliset kysymykset.

Tuija Kotiranta

Sh, TM, Omaisena edelleen ry.

Tuija on luennoinut omaishoidon muutosvaiheiden merkityksestä ja jaksamisen tuesta vuodesta 2006 lähtien.  Hän on kehittänyt omaisyhteistyötä erilaisissa hoitoympäristöissä yhteistyössä eri tahojen kanssa ja toimii omaisyhteistyön päällikkönä Omaisena edelleen ry:ssä.

Taina Laakso

Sh

Taina on erikoistunut seniori- ja vanhustyöhön sekä muistisairaiden hoitoon. Taina on ollut kehittämässä uudenlaisia hoitokoteja mielenterveyskuntoutujille kehitysvammaisille sekä toiminut vastaavana sairaanhoitajana ja vt. toiminnanjohtajana ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikössä. Viimeiset 20 vuotta hän on toiminut paikallisissa ja valtakunnallisissa sosiaali- ja terveysalan järjestöissä kehittämässä järjestölähtöisiä palveluja omaishoitajille ja muistisairaille, sekä julkisella sektorilla kehittämässä ikäihmisten palveluja.