Tällä sivulla julkaistaan asiantuntijapäivien luentomateriaalit ke 14.3. alkaen

Wilhelm:

Avaus, Tero Ristimäki (ei materiaalia)

Valtiovallan tervehdys, Susanna Huovinen

Pinnistelevä ihminen ei voi hyvin – mistä iloa ja kohtuullisuutta työhön?, Juha Hakala

Uskalla olla sellainen kuin olet, Tom Pöysti (ei materiaalia)

Asiantuntijapäivien salit:

Maahanmuuttajien terveys, hyvinvointi ja palvelut, Anu Castaneda

Yhdenvertaisuus keskeistä sosiaalialan murroksessa, Rainer Hiltunen

Sosiaalinen kuntoutus, Sakari Kainulainen

Sosiaalityön vaikuttavuus, Minna Kivipelto

Hyveet työssä, Antti Kylliainen

Osallistumisen lupaus ja petos hyvinvointipalveluissa, Aila-Leena Matthies

Osallisuus ja osallistava sosiaaliturva, Kati Närhi

Keinoja yhteiskunnallisen eriytymisen estämiseksi, Juho Saari

Varhaiskasvatuksen sali:

Avaus, Päivi Koivisto (ei materiaalia)

Nappaa ne hyvänteossa – positiivinen pedagogiikka, Lotta Uustalo Malmivaara

Uudistuvat varhaiskasvatussuunnitelmat – missä mennään varhaiskasvatus?, Pia Kola Torvinen

Luo luottamusta – suojele lasta, Päivi Lindberg (luentomateriaalit) ja verkkokoulutuksen sivut

Lapsen osallisuuden tukeminen varhaiskasvatusyhteisössä, Sylvia Tast

Vanhustyön sali:

Toimiala murroksessa – miten laatu varmistetaan, Anna Pylkkänen

Ikääntyneiden aikuisten kuntoutuksen monet haasteet, Aila Pikkarainen

Lääkehoitosuunnitelmat ajan tasalle, Paula Timonen